Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.033.363,91 RSD
2.Zaduženje
289.229,26 RSD
3.Odobrenje
323.706,00 RSD
4.Novo stanje
4.067.840,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.05.2019. godine

1.Lekovi
266.669,26 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
22.560,00 RSD
Ukupno:
289.229,26 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.05.2019. godine