Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.219.864,32 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
234.784,14 RSD
4.Novo stanje
7.454.648,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD