Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.791.364,42 RSD
2.Zaduženje
560.642,51 RSD
3.Odobrenje
100.019,00 RSD
4.Novo stanje
5.330.740,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.06.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
557.051,45 RSD
2.Ostala plaćanja
3.591,06 RSD
Ukupno:
560.642,51 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.06.2023. godine