Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.661.178,77 RSD
2.Zaduženje
148.911,01 RSD
3.Odobrenje
169.128,72 RSD
4.Novo stanje
4.681.396,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.07.2020. godine

1.Lekovi
75.782,72 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
73.128,29 RSD
Ukupno:
148.911,01 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.07.2020. godine