Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.080.854,25 RSD
2.Zaduženje
371.575,69 RSD
3.Odobrenje
146.756,00 RSD
4.Novo stanje
4.856.034,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.07.2019. godine

1.Prevoz
8.082,22 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
363.493,47 RSD
Ukupno:
371.575,69 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.07.2019. godine