Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.956.499,04 RSD
2.Zaduženje
1.341.493,04 RSD
3.Odobrenje
1.431.536,04 RSD
4.Novo stanje
8.046.542,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.07.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.291.403,04 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
50.090,00 RSD
Ukupno:
1.341.493,04 RSD