Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.680.326,19 RSD
2.Zaduženje
3.060.656,72 RSD
3.Odobrenje
3.100.360,67 RSD
4.Novo stanje
5.720.030,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.07.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.356.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
2.976.041,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.07.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.446.570,57 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
614.086,15 RSD
Ukupno:
3.060.656,72 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.07.2022. godine