Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
837.367,90 RSD
2.Zaduženje
222.958,96 RSD
3.Odobrenje
1.529.025,52 RSD
4.Novo stanje
2.143.434,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.08.2017. godine

1.Prevoz
2.844,44 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.088.538,50 RSD
3.Ostala plaćanja
760.352,61 RSD
Ukupno:
1.851.735,55 RSD