Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.564.168,02 RSD
2.Zaduženje
511.331,46 RSD
3.Odobrenje
116.045,00 RSD
4.Novo stanje
4.168.881,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.08.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
750.228,42 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.300,00 RSD
Ukupno:
753.528,42 RSD