Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.667.671,50 RSD
2.Zaduženje
400.501,11 RSD
3.Odobrenje
127.738,00 RSD
4.Novo stanje
6.394.908,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.08.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
400.501,11 RSD
Ukupno:
400.501,11 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.08.2022. godine