Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.840.809,45 RSD
2.Zaduženje
495.286,26 RSD
3.Odobrenje
105.173,00 RSD
4.Novo stanje
8.450.696,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.08.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
492.344,58 RSD
2.Ostala plaćanja
2.941,68 RSD
Ukupno:
495.286,26 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.08.2023. godine