Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.623.320,28 RSD
2.Zaduženje
379.915,00 RSD
3.Odobrenje
533.884,83 RSD
4.Novo stanje
3.777.290,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.09.2018. godine

1.Plate
60.894.933,68 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
158.113,42 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
130.368,00 RSD
Ukupno:
61.183.415,10 RSD