Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.366.208,47 RSD
2.Zaduženje
451.202,53 RSD
3.Odobrenje
1.423.347,84 RSD
4.Novo stanje
10.338.353,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.09.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.09.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
448.060,40 RSD
2.Ostala plaćanja
3.142,13 RSD
Ukupno:
451.202,53 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.09.2023. godine