Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.150.271,88 RSD
2.Zaduženje
1.015.608,86 RSD
3.Odobrenje
326.078,34 RSD
4.Novo stanje
4.460.741,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.10.2020. godine

1.Prevoz
3.241,11 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
471.221,35 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
223.280,40 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
198.386,00 RSD
5.Ostala plaćanja
119.480,00 RSD
Ukupno:
1.015.608,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.10.2020. godine