Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.109.142,30 RSD
2.Zaduženje
1.440.370,24 RSD
3.Odobrenje
1.283.990,62 RSD
4.Novo stanje
8.952.762,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.10.2019. godine

1.Lekovi
361.073,69 RSD
2.Energenti
191.366,58 RSD
3.Lekovi van ugovora
768.023,93 RSD
4.Ostala plaćanja
119.906,04 RSD
Ukupno:
1.440.370,24 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.10.2019. godine