Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.760.149,58 RSD
2.Zaduženje
6.477,77 RSD
3.Odobrenje
188.287,00 RSD
4.Novo stanje
6.941.958,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.11.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
148.836,00 RSD
Ukupno:
148.836,00 RSD