Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.221.516,50 RSD
2.Zaduženje
577.702,64 RSD
3.Odobrenje
168.822,00 RSD
4.Novo stanje
6.812.635,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.11.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
486.591,76 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
110,88 RSD
3.Ostala plaćanja
91.000,00 RSD
Ukupno:
577.702,64 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.11.2019. godine