Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.787.735,74 RSD
2.Zaduženje
337.131,50 RSD
3.Odobrenje
132.815,90 RSD
4.Novo stanje
8.583.420,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.11.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
337.131,50 RSD
Ukupno:
337.131,50 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.11.2021. godine