Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
17.356.599,02 RSD
2.Zaduženje
7.680.596,43 RSD
3.Odobrenje
940.194,20 RSD
4.Novo stanje
10.616.196,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
753.637,20 RSD
Ukupno:
753.637,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.11.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
3.871.987,81 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
3.040.710,39 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
767.898,23 RSD
Ukupno:
7.680.596,43 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.11.2022. godine