Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
16.062.810,99 RSD
2.Zaduženje
4.947.390,86 RSD
3.Odobrenje
1.693.857,74 RSD
4.Novo stanje
12.809.277,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.11.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
714.622,00 RSD
2.Energenti
753.975,74 RSD
Ukupno:
1.468.597,74 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.11.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
714.622,00 RSD
2.Energenti
753.975,74 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.877.460,40 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
597.946,32 RSD
5.Ostala plaćanja
3.386,40 RSD
Ukupno:
4.947.390,86 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.11.2023. godine