Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
9.428.093,39 RSD
2.Zaduženje
2.042.841,69 RSD
3.Odobrenje
185.771,00 RSD
4.Novo stanje
7.571.022,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.12.2016. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
215.031,85 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
178.298,54 RSD
3.Ostala plaćanja
14.762,66 RSD
Ukupno:
408.093,05 RSD