Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
14.144.551,07 RSD
2.Zaduženje
7.250.898,94 RSD
3.Odobrenje
62.250,00 RSD
4.Novo stanje
6.955.902,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.12.2020. godine

1.Plate
6.100.675,99 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
337.800,77 RSD
3.Ostala plaćanja
812.422,18 RSD
Ukupno:
7.250.898,94 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.12.2020. godine