Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.605.065,28 RSD
2.Zaduženje
6.535.505,98 RSD
3.Odobrenje
4.826.897,72 RSD
4.Novo stanje
4.896.457,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.12.2021. godine

1.Prevoz
1.417.765,20 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.391.326,14 RSD
3.Energenti
2.109.744,58 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
457.596,00 RSD
5.Ostala plaćanja
159.074,06 RSD
Ukupno:
6.535.505,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.12.2021. godine