Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.827.582,72 RSD
2.Zaduženje
655.769,94 RSD
3.Odobrenje
23.702.661,87 RSD
4.Novo stanje
33.874.474,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.12.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.498.541,97 RSD
Ukupno:
1.498.541,97 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.12.2022. godine

1.Ostala plaćanja
655.769,94 RSD
Ukupno:
655.769,94 RSD