Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 15.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
25.161.740,68 RSD
2.Zaduženje
2.324.998,79 RSD
3.Odobrenje
3.198.785,610 RSD
4.Novo stanje
26.035.527,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 15.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 15.12.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
51.930,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
935.736,18 RSD
3.Ostala plaćanja
1.337.332,61 RSD
Ukupno:
2.324.998,79 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 15.12.2023. godine