Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.937.170,85 RSD
2.Zaduženje
21.980,00 RSD
3.Odobrenje
2.242.729,00 RSD
4.Novo stanje
13.157.919,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.01.2017. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
702.298,92 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.319.856,84 RSD
Ukupno:
3.022.155,76 RSD