Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.293.528,22 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
1.159.657,60 RSD
4.Novo stanje
5.453.185,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.03.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
921.552,60 RSD
Ukupno:
921.552,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD