Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.904.406,15 RSD
2.Zaduženje
83.071.364,09 RSD
3.Odobrenje
84.465.934,69 RSD
4.Novo stanje
12.298.976,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.03.2021. godine

1.Plate
80.530.145,11 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
83.028.061,78 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.03.2021. godine

1.Plate
81.424.098,90 RSD
2.Lekovi
161.913,86 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
323.588,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.161.763,33 RSD
Ukupno:
83.071.364,09 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.03.2021. godine