Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.961.586,02 RSD
2.Zaduženje
9.641,17 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.951.944,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.03.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT
9.641,17 RSD
Ukupno:
9.641,17 RSD