Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.971.277,76 RSD
2.Zaduženje
213.871,57 RSD
3.Odobrenje
222.298,00 RSD
4.Novo stanje
3.979.704,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.04.2018. godine

1.Plate
60.071.530,73 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
444.609,00 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
150.000,00 RSD
Ukupno:
60.666.139,73 RSD