Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.368.321,05 RSD
2.Zaduženje
1.169.971,83 RSD
3.Odobrenje
223.922,00 RSD
4.Novo stanje
3.422.271,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.05.2018. godine

1.Plate
61.801.813,60 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.200,00 RSD
Ukupno:
61.803.013,60 RSD