Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.067.840,65 RSD
2.Zaduženje
1.489,56 RSD
3.Odobrenje
181.217,00 RSD
4.Novo stanje
4.247.568,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.05.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.489,56 RSD
Ukupno:
1.489,56 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.05.2019. godine