Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.887.397,46 RSD
2.Zaduženje
98.283.247,17 RSD
3.Odobrenje
98.260.746,79 RSD
4.Novo stanje
5.864.897,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.05.2023. godine

1.Plate
97.990.700,79 RSD
Ukupno:
97.990.700,79 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.05.2023. godine

1.Plate
98.279.641,13 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
3.606,04 RSD
Ukupno:
98.283.247,17 RSD