Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.719.338,18 RSD
2.Zaduženje
84.698.650,65 RSD
3.Odobrenje
80.502.393,63 RSD
4.Novo stanje
4.523.081,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.06.2020. godine

1.Plate
78.724.640,51 RSD
Ukupno:
78.724.640,51 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.06.2020. godine

1.Plate
79.327.222,83 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.675.463,12 RSD
3.Energenti
3.465.964,70 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
230.000,00 RSD
Ukupno:
84.698.650,65 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.06.2020. godine