Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.018.342,93 RSD
2.Zaduženje
45.903,61 RSD
3.Odobrenje
147.362,00 RSD
4.Novo stanje
2.119.801,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.07.2018. godine

1.Plate
61.682.495,35 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.000,00 RSD
Ukupno:
61.683.495,35 RSD