Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.681.396,48 RSD
2.Zaduženje
69.315.144,06 RSD
3.Odobrenje
80.564.385,06 RSD
4.Novo stanje
15.930.637,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.07.2020. godine

1.Plate
80.481.406,06 RSD
Ukupno:
80.481.406,06 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.07.2020. godine

1.Plate
69.208.842,18 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
106.301,88 RSD
Ukupno:
69.315.144,06 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.07.2020. godine