Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.168.881,56 RSD
2.Zaduženje
753.528,42 RSD
3.Odobrenje
141.898,00 RSD
4.Novo stanje
3.557.251,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.08.2018. godine

1.Plate
62.815.612,96 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
169.359,85 RSD
Ukupno:
62.984.972,81 RSD