Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.349.459,30 RSD
2.Zaduženje
67.462.596,03 RSD
3.Odobrenje
67.568.993,03 RSD
4.Novo stanje
6.455.856,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.08.2019. godine

1.Plate
66.300.968,80 RSD
Ukupno:
66.300.968,80 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.08.2019. godine

1.Plate
67.442.596,03 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
20.000,00 RSD
Ukupno:
67.462.596,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.08.2019. godine