Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.590.007,47 RSD
2.Zaduženje
68.211.427,72 RSD
3.Odobrenje
66.089.745,79 RSD
4.Novo stanje
8.468.325,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.09.2019. godine

1.Plate
65.627.126,55 RSD
Ukupno:
65.627.126,55 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.09.2019. godine

1.Plate
66.768.859,67 RSD
2.Lekovi
25.381,62 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.056.094,15 RSD
4.Lekovi van ugovora
256.876,62 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
104.215,66 RSD
Ukupno:
68.211.427,72 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.09.2019. godine