Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.460.741,36 RSD
2.Zaduženje
111.811,00 RSD
3.Odobrenje
106.990.009,98 RSD
4.Novo stanje
111.338.940,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.10.2020. godine

1.Plate
106.846.619,30 RSD
Ukupno:
106.846.619,30 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.10.2020. godine

1.Prevoz
650,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Velebit
110.890,00 RSD
3.Ostala plaćanja
271,00 RSD
Ukupno:
111.811,00 RSD