Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
12.458.872,64 RSD
2.Zaduženje
3.314.528,82 RSD
3.Odobrenje
2.050.893,58 RSD
4.Novo stanje
11.195.237,40 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.11.2016. godine

1.Ostali indirektni troškovi
18.889,89 RSD
Ukupno:
3.283.560,91 RSD