Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.941.958,81 RSD
2.Zaduženje
148.836,00 RSD
3.Odobrenje
181.013,29 RSD
4.Novo stanje
6.974.136,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.11.2018. godine

1.Plate
61.800.597,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
225.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
7.445.400,00 RSD
Ukupno:
69.470.997,20 RSD