Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.047.453,18 RSD
2.Zaduženje
83.993.616,19 RSD
3.Odobrenje
84.568.345,56 RSD
4.Novo stanje
8.622.182,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.11.2020. godine

1.Plate
79.813.657,62 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.905.664,16 RSD
Ukupno:
82.719.321,78 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.11.2020. godine

1.Plate
80.536.514,05 RSD
2.Lekovi
81.154,81 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
2.332.669,50 RSD
4.Energenti
175.797,96 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
6.Lekovi van ugovora
717.479,87 RSD
Ukupno:
83.993.616,19 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.11.2020. godine