Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.616.196,79 RSD
2.Zaduženje
88.426.412,66 RSD
3.Odobrenje
90.945.763,39 RSD
4.Novo stanje
13.135.547,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.11.2022. godine

1.Plate
87.330.322,42 RSD
Ukupno:
87.330.322,42 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.11.2022. godine

1.Plate
87.672.775,46 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
753.637,20 RSD
Ukupno:
88.426.412,66 RSD