Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.809.277,87 RSD
2.Zaduženje
109.303.783,89 RSD
3.Odobrenje
109.470.923,41 RSD
4.Novo stanje
12.976.417,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.11.2023. godine

1.Plate
102.002.593,09 RSD
Ukupno:
102.002.593,09 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.11.2023. godine

1.Plate
101.961.024,70 RSD
2.Lekovi
4.257.451,81 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.807.414,71 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.266.460,80 RSD
5.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
11.431,87 RSD
Ukupno:
109.303.783,89 RSD