Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
7.571.022,70 RSD
2.Zaduženje
408.093,05 RSD
3.Odobrenje
2.212.504,67 RSD
4.Novo stanje
9.375.434,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.12.2016. godine

1.Plate
51.680.250,70 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
672.853,68 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
2.168.661,18 RSD
Ukupno:
54.521.765,56 RSD