Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.493.120,83 RSD
2.Zaduženje
4.165.479,01 RSD
3.Odobrenje
78.834.890,51 RSD
4.Novo stanje
85.162.532,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.12.2019. godine

1.Plate
73.020.440,10 RSD
2.Energenti
5.576.570,41 RSD
Ukupno:
78.597.010,51 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.12.2019. godine

1.Energenti
181.899,82 RSD
2.Ostala plaćanja
3.983.579,19 RSD
Ukupno:
4.165.479,01 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 16.12.2019. godine