Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 16.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
33.874.474,65 RSD
2.Zaduženje
112.020.670,40 RSD
3.Odobrenje
93.997.180,19 RSD
4.Novo stanje
15.850.984,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 16.12.2022. godine

1.Plate
88.200.534,39 RSD
Ukupno:
88.200.534,39 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 16.12.2022. godine

1.Plate
88.559.874,24 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.498.541,97 RSD
3.Ostala plaćanja - SREDSTVA GRADA
21.962.254,19 RSD
Ukupno:
112.020.670,40 RSD