Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.081.045,40 RSD
2.Zaduženje
1.786.722,77 RSD
3.Odobrenje
5.142.170,48 RSD
4.Novo stanje
9.436.493,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.01.2020. godine

1.Energenti
3.302.070,00 RSD
Ukupno:
3.302.070,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.01.2020. godine

1.Prevoz
610,00 RSD
2.Lekovi
957.717,47 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
301.360,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
527.035,30 RSD
Ukupno:
1.786.722,77 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 17.01.2020. godine