Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.805.637,69 RSD
2.Zaduženje
63.034.982,24 RSD
3.Odobrenje
61.757.162,67 RSD
4.Novo stanje
4.527.818,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.01.2019. godine

1.Ostali indirektni troškovi
164.400,00 RSD
Ukupno:
164.400,00 RSD